บุหรี่ไฟฟ้า: เทคโนโลยีใหม่เพื่อการเลิกบุหรี่?

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพของประชากรไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละกว่า 70,000 คน

การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลไทยมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่หลายอย่าง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เก็บภาษีบุหรี่ รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ ผู้ใช้สูดไอเหล่านี้เข้าปอด

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้หรือไม่?

งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้

 • การศึกษาโดย Cochrane Review พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าการไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียว
 • การศึกษาโดย National Institute for Health and Care Excellence (NICE) พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาเลิกบุหรี่บางชนิด

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่ดีเท่าวิธีอื่น เช่น ยาเลิกบุหรี่

ข้อจำกัดของบุหรี่ไฟฟ้า

 • ความปลอดภัย: ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว
 • ผลต่อสุขภาพ: บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ
 • เด็กและเยาวชน: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เด็กและเยาวชนติดนิโคติน
 • การควบคุม: กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน

ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้า

 • ลดอันตราย: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่มวน
 • ไม่มีควันบุหรี่: บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันบุหรี่
 • ความหลากหลาย: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติและกลิ่นที่หลากหลาย

ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

 • ราคา: บุหรี่ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่าบุหรี่มวน
 • ความเสพติด: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ติดนิโคติน
 • ประตูสูบบุหรี่: บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่มวน

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงอยู่

ผู้สูบบุหรี่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บุหรี่ไฟฟ้า

แนวทางการเลิกบุหรี่

 • ปรึกษาแพทย์
 • ใช้ยาเลิกบุหรี่
 • เข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่
 • หากิจกรรมอื่นทำแทนการสูบบุหรี่
 • บอกคนรอบข้างให้ช่วยสนับสนุน

By Myboss